Οι σωστές εργασίες ενός αμπελώνα είναι το Α και Ω για να έχουμε πάντοτε  ποιότητα αλλά  και ποσότητα .