Οικονομική ενίσχυση για αγορά αθλητικού υλικού στο Δημοτικό σχολείο Καλοχωρίου Παντειχίου Αυλίδας