Στους ιδιόκτητους αμπελώνες της Οινοποιίας έκτασης πλέον 70 στρεμμάτων, υπό την αυστηρή επίβλεψη και φροντίδα ενός ακούραστου ψυχικά και σωματικά ανθρώπου του Παναγιώτη Δαριβύρη (πατέρα του Μιλτιάδη και Γιώργου) παράγουμε τις παρακάτω ποικιλίες.

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ ΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑΑΣΥΡΤΙΚΟΜΑΝΔΗΛΑΡΙΑ

Οι αμπελώνες είναι σε γραμμικοί διάταξη (3 μ. χ 1,10 μ) με ύψος κορμού τα 80 εκατοστά και αποτελούνται από 5 σύρματα στήριξης .Οι περισσότερες εργασίες γίνονται σχεδόν αυτοματοποιημένες και λίγες είναι εκείνες που παρεμβαίνει ενεργά ο ανθρώπινος παράγοντας .Η έναρξη των εργασιών ξεκινούν τον Ιανουάριο με το προκλάδεμα .

Το προκλάδεμα είναι η εργασία κατά την οποία αφαιρούμε από το πρέμνο ότι δεν μας είναι χρήσιμο .Κατόπιν ακολουθεί το κλάδεμα .Το κλάδεμα είναι αναμφισβήτητα η σημαντικότερη εργασία ενός αμπελώνα.Πραγματοποιείται με ειδικά ψαλίδια τα οποία υποστηρίζονται από αεροσυμπιεστές ώστε με αυτό τον τρόπο να μην τραυματίζουμε το πρέμνο.

Ονομάζονται αεροψάλιδα και δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη τους να δουλεύει αρκετές ώρες δίχως να κουράζεται και βέβαια να κάνει σωστότερη δουλειά και φυσικά περισσότερη.Το πότισμα πραγματοποιείται με σταγονίδια που τροφοδοτούν το κάθε πρέμνο με 4 λίτρα νερό ανά ώρα αυστηρότατα.

Η λίπανση επίσης επιτυγχάνεται , διαλυμένη μέσα σε νερό , μέσο του συστήματος άρδευσης .