• Γεωπονικό Κέντρο Αφοί Σαλεμή
  • Χημικός Οινολόγος Ευάγγελος Τριανταφύλλου
  • Αμπελοκαλλιεργητές περιοχής Αυλίδος και Βοιωτίας